Agencja Obsługi Nieruchomości

Rzeczoznawca Słupsk
59 842-34-00

e-mail: biuro@wyceny.slupsk.pl

Usługi dodatkowe

Analizy rynkowe

Na zlecenie klienta jesteśmy w stanie przygotować analizy rynku nieruchomości zarówno pod kątem rodzaju rynku (rynek lokali mieszkalnych, rynek nieruchomości komercyjnych, gruntowych itp.) jak i pod kątem obszaru rynku (miasto Słupsk, miasto Ustka, teren wybrzeża, teren poszczególnych gmin) w różnych okresach badania cen rynkowych.

Analizy opieramy na bazie danych transakcyjnych gromadzonych w specjalistycznym programie "Walor", będącym najpowszechniej w Polsce używanym narzędziem pracy rzeczoznawców majątkowych. Dane o transakcjach rynkowych gromadzone są na podstawie informacji z aktów notarialnych, pozyskiwanych ze starostw powiatowych i ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Inwentaryzacje budowlane

Realizujemy inwentaryzacje obiektów budowlanych na potrzeby określenia ich powierzchni użytkowych, jak też na potrzeby ustanowienia odrębnej własności lokalu i uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu. Inwentaryzacje sporządzane są w zespołach, w których zawsze uczestniczy osoba z właściwymi uprawnieniami budowlanymi.

Doradztwo na rynku nieruchomości

Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M bazując na wieloletnim doświadczeniu rynkowym, podejmuje się prowadzić doradztwo w zakresie optymalnych decyzji rynkowych i najekonomiczniejszych sposobów realizowania inwestycji na rynku nieruchomości. Indywidualnemu klientowi możemy wskazać rozwiązania prowadzące do najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości, a przez to maksymalizowania jej wartości. Prowadzimy też doradztwo dotyczące najefektywniejszego sposobu inwestowania na rynku nieruchomości w obszarze Środkowego Wybrzeża. Wskazujemy nieruchomości o największej progresji cenowej, przewidujemy możliwe do uzyskania stopy zwrotu, prognozujemy zmiany poziomu cen nieruchomości związane z upływem czasu.

Regulacje stanów prawnych

Prowadzimy regulacje stanów prawnych nieruchomości w zakresie doprowadzania zapisów księgi wieczystej do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym, jak też inne czynności z tym związane.

Szkolenia i wykłady

Jednym z elementów aktywności zawodowej właściciela firmy Mirosława Chumka jest prowadzenie szkoleń i wykładów z zakresu gospodarki nieruchomościami i metodyki wyceny. Najczęściej zamawiane i realizowane są szkolenia obejmujące następujący zakres tematyczny:

  • zajęcia z metodyki wyceny nieruchomości prowadzone dla rzeczoznawców majątkowych (podejście porównawcze, podejście mieszane);
  • zajęcia dla pracowników banków i rzeczoznawców majątkowych z zakresu wyceny nieruchomości, będących przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności;
  • zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego;
  • zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
  • inne szkolenia z dziedziny gospodarki nieruchomościami (doradztwo na rynku nieruchomości, opłaty adiacenckie itp.);
Mirosław Chumek dopuszcza też możliwość prowadzenia praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Warunkiem dopuszczenia do praktyki jest przejście procesu kwalifikacyjnego, który obejmuje:
  • indywidualną rozmowę z kandydatem;
  • wstępny egzamin pisemny (na wzór egzaminu państwowego);

Kontakt

Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M Mirosław Chumek
tel. 59 842 34 00, tel./fax 59 842 04 00, kom. 602 79 81 87
76-200 Słupsk, ul. Mostnika 3
e-mail: biuro@wyceny.slupsk.pl
© Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M Mirosław Chumek
wykonanie: strony internetowe