Agencja Obsługi Nieruchomości

Rzeczoznawca Słupsk
59 842-34-00

e-mail: biuro@wyceny.slupsk.pl

Usługi podstawowe

Wycena nieruchomości

Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M realizuje wyceny nieruchomości każdego typu, w tym:

 • nieruchomości gruntowe,
 • nieruchomości lokalowe,
 • nieruchomości zabudowane,
 • nieruchomości komercyjne,
 • nieruchomości produkcyjne.
 • nieruchomości magazynowe,
 • nieruchomości przemysłowe,
Sporządzamy wyceny dla następujących celów:
 • kupno-sprzedaż,
 • zabezpieczenie kredytu,
 • naliczenia opłat i podatków,
 • ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
 • ubezpieczeń,
 • opłat adiacenckich,
 • renty planistycznej,
 • innych.
Wyceny sporządzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Należy pamiętać, że każda wycena nieruchomości winna być sygnowana przez rzeczoznawcę majątkowego podpisem i pieczęcią.

Wycena maszyn i urządzeń

Wyceny maszyn i urządzeń, zarówno trwale związanych z gruntem, jak i urządzeń niezwiązanych z nieruchomością, realizujemy w zespołach, w skład których wchodzą fachowcy zajmujący się szacowaniem maszyn i urządzeń.

Wycena innych praw

Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M realizuje wyceny innych praw rzeczowych i zobowiązaniowych, a w tym:

 • prawo użytkowania wieczystego gruntu,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • prawo do domku jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • wycena służebności (gruntowa i osobista),
 • wycena służebności przesyłu,
 • itp.

Wycena nakładów

Realizujemy wycenę nakładów dokonywanych na nieruchomości dla każdego celu, w jakim oszacowanie tych nakładów jest konieczne.

Wycena odszkodowań

Szacujemy wartość odszkodowań dla wszystkich celów publiczno-prawnych.

Kontakt

Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M Mirosław Chumek
tel. 59 842 34 00, tel./fax 59 842 04 00, kom. 602 79 81 87
76-200 Słupsk, ul. Mostnika 3
e-mail: biuro@wyceny.slupsk.pl
© Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M Mirosław Chumek
wykonanie: strony internetowe