Agencja Obsługi Nieruchomości

Rzeczoznawca Słupsk
59 842-34-00

e-mail: biuro@wyceny.slupsk.pl

Zakres działalności

Zakresem działalności firmy są (sporządzane w formie operatu szacunkowego) wyceny nieruchomości do wszystkich celów, w jakich wycena nieruchomości może być niezbędna. Zajmujemy się też wyceną innych składników mienia, jak: ograniczonych praw rzeczowych, praw zobowiązaniowych, a także oszacowaniem nakładów dokonywanych na nieruchomości i odszkodowań związanych z gospodarką nieruchomościami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rzeczoznawca majątkowy może także sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

  1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
  2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
  3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
  4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
  5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
  6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
  7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
  8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Mamy uprawnienia do realizacji wyceny na terenie całego kraju, jednakże w praktyce skupiamy się wyłącznie na obszarze Środkowego Wybrzeża, w szczególności na miastach: Słupsk, Ustka i terenie powiatu słupskiego.

Operaty szacunkowe sporządzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Szczegółowy opis świadczonych usług zamieszczono w zakładkach: usługi podstawowe i usługi dodatkowe.

Kontakt

Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M Mirosław Chumek
tel. 59 842 34 00, tel./fax 59 842 04 00, kom. 602 79 81 87
76-200 Słupsk, ul. Mostnika 3
e-mail: biuro@wyceny.slupsk.pl
© Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M Mirosław Chumek
wykonanie: strony internetowe